• La granja vertical urbana

  newyorkerlogo2

  http://www.newyorker.com/magazine/2017/01/09/the-vertical-farm

  La producció de cultius a la ciutat, sense el sòl o la llum natural

  L’agricultura vertical pot permetre tornar ex terres de cultiu a la natura i revertir la despulla de la terra. El terme “agricultura vertical” no ha existit per molt temps. Es refereix a un mètode de cultiu, generalment sense substracte o llum natural, en bancals apilades verticalment dins d’un edifici d’ambient controlat.

  De que són les plantes en una granja sense substracte? No són principalment dels minerals en la terra on creixen? Les plantes es componen d’aigua, nutrients minerals com el potassi i el magnesi trobat en la terra (o, en el cas d’una granja vertical, surten dels nutrients afegits a l’aigua passant per les arrels), i de carboni, un element que les plantes obtenen del CO2 en l’aire i que converteixen per fotosíntesi en sacarosa, que s’alimenta la planta, i la cel·lulosa, que proporciona la seva estructura.

  En altres paraules, les plantes es crean en part del no-res. Amanida de fulles verdes són aproximadament noranta per cent d’aigua. Gairebe la meitat dels deu per cent restant és carboni. Si una granja vertical cultiva un miler de tones de verdures en un any, aproximadament cinquanta tones de carboni seran extretes de l’aire.