Coberta enjardinada al Gran Hotel Princesa Sofia, Barcelona

Situació inicial:

El Gran Hotel Princesa Sofia està en fase d'actualització integral de totes les seves instal·lacions. És un edifici amb 18 pisos i moltes de les habitacions donen a una coberta tècnica de 1400m2 amb màquines climàtiques i les seves instal·lacions; badalot i d'altres elements que no fan atractiva la vista des de les habitacions.

La propietat contracta a Eixverd per fer el disseny paisatgístic de la nova coberta enjardinada i per encarregar-se de la seva construcció.

Proposta de disseny:

Proposem un disseny d'integració de tots els components de la coberta dintre d'una visió de conjunt. Les màquines climàtiques aniran tapades per unes estructures metàl·liques amb diferents acabats que estan en fase de definició. Molts dels tubs climàtics aniran enterrats i els altres formaran un passadís per on accedir a fer el manteniment. La part superior del badalot també anirà enjardinada. Algunes parts de les estructures metàl·liques s'il·luminaran tènuement a la nit. La distribució de les especies vegetals serà en bandes linears amb presència de voluminoses gramínies. 

Execució:

Ens encarreguem de l'execució de les següents partides:

  • Regularització de les pendents
  • Impermeabilització
  • Instal·lació capes de cobertes verdes
  • Instal·lació de les caixes decoratives al voltant de les màquines climàtiques
  • Instal·lació d'un cobert metal·lic al voladiu
  • Instal·lació elèctrica
  • Instal·lació de reg
  • Elevació i estesa de més de 200m3 de substrat
  • Plantació de més de 7000 plantes