Participación ciutadana

Estem convençuts que la divulgació és cabdal per tal de conscienciar la ciutadania dels beneficis d’aquest projectes de renaturalització de Barcelona. Fent que se’n sentin totalment involucrats i responsables, i veient l’amplia resposta col·lectiva, s’aconseguirà que la seva instal·lació creixi de manera exponencial. Per això proposem una prova pilot d'illa preferent. Triarem una mançana (illa) a l'Eixample seguint el Pla Estratègic del Verd i amb les directrius i el suport d’Hàbitat Urbà, per fer una planificació massiva de totes les seves cobertes i patis interns i involucrar no només tots els negocis i habitatges de la mateix illa sinó també altres corporacions que vulguin estar interessades en formar part d'una fita semblant. A través de la participació ciutadana en diferents tallers es rebrà informació, capacitació, resum de beneficis, i un pla a un any vista(com a mínim) per dissenyar, planejar i implementar una instal·lació massiva de cobertes verdes a tota la illa convertint-se en un referent a la ciutat que servirà per a crear exemple.

Si sabeu d’alguna mançana que pugi estar interessada en aquesta prova pilot, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Si t’interessa ser partícip del nostre programa de canvi d’hàbits en el consum elèctric, posa’t en contacte amb nosaltres!