Preguntes i dubtes

  1. Com es el manteniment de les cobertes verdes?

Si la coberta verda és extensiva el manteniment és mínim. Es redueix a una visita d’un cop per mes per veure que els drenatges estiguin lliures. Si la coberta es intensiva, la visita també serà un cop al mes però es requerirà fer manteniment de les plantes com tallar, fertilitzar, substituir...Eixverd s’encarrega de tot a traves de Tarpuna Cooperativa per menys de 100 EUR al mes.

  1. Les cobertes verdes causaran fuites d’aigua i humitats?

Les cobertes verdes s’han d’instal·lar a sobre d’una bona impermeabilització i desprès de fer una prova d’estanqueïtat per evitar fuites. De fet si es fa així les fuites d’aigua son menys probables degut a que la capa impermeabilitzadora està més protegida de les influencies tèrmiques.

  1. Com s’instal·la una coberta verda?

La coberta verda te una sèrie de capes necessàries per reproduir un jardí al sòl. Desprès de la capa impermeable es posa una capa antiarrels perquè les arrels no la malmetin. Desprès hi ha una manta protectora i retenidora d’aigua. La capa de drenatge proporciona un dipòsit d’aigua de pluja i aire per afavorir les arrels. A sobre de la capa de drenatge va una capa que filtra les partícules per no atapeir la capa drenant. Finalment, s’acaba amb substrat.

Si es una coberta extensiva el substrat ha de ser mineral i entre 8 i 15 cm. Les plantes seran tipus sedums i gramínies.

Si la coberta es semi-intensiva, el substrat és més orgànic i entre 20 i 50 cm i les plantes son gramínies i mes arbustives inclòs algun petit arbre.

  1. Quina garanties es donen per la coberta verda?

Quan la coberta i la capa impermeable s’instal·len juntes es dona una garantia conjunta de 10 anys.

  1. La meva terrassa es comunitària, com puc fer per convèncer a la resta de veïns?

Entre els nostres col·laboradors tenim un advocat expert en gestió de comunitats que podrà mediar i trobar solucions adequades per tot.

  1. Quina diferencia hi ha entre una coberta i una terrassa?

Ens referim a coberta per generalitzar però dintre de la paraula coberta s’inclouen terrasses privades, terrasses comunitàries, amb tela asfàltica o amb ceràmica i a sobre d’edificis o a l’interior del pati d’illa. 

  1. Com es fa una coberta fresca?

Desprès d’explorar cada cas en específic podrem assessorar quin mètode es recomana. En la majoria de casos una aplicació de pintura a la superfície de la coberta seria suficient.

  1. Quins ajuts dona l’Administració?

L’Ajuntament a travès del Consorci d’Habitatge dona ajuts a la rehabilitació d’edificis al 25% però si hi ha una actuació que millori l’eficiència energètica com son una coberta verda, fresca i/o plaques termosolars l’ajut es del 50%. Per segons quins casos els ajuts del IDAE (Instituto para la diversificacion y ahorro de energia)

  1. Quin cost aproximat te una coberta verda i una fresca?

De manera aproximada una coberta verda extensiva incloent el reg automàtic i d’impermeabilització pot anar pels 100 EUR/m2. Sense impermeabilització estaríem parlant de uns 60 EUR/m2. En canvi una coberta fresca es podria aconseguir per 20 EUR/m2

Si no trobes resposta al teu dubte, envia’ns la pregunta i publicarem la resposta!