Coberta Agrícola a Dipòsit de les Aigües

Eixverd està impulsant un projecte molt innovador que consisteix en convertir la coberta de l’edifici del Diposit de les Aigües (actual biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra al Campus de la Ciutadella) en una coberta agrícola de 3000m2 econòmicament sostenible que contribueixi a millorar la resiliència urbana.

Aprofitarem l’avinentesa del gran suport estructural d’aquest edifici i crear un ecosistema en tots els seus 3000m2. El projecte està en una fase molt inicial de disseny. Idealment i pendent d’aprovacions ens agradaria comptar amb abelles, gallines, arbres fruiters i àrea per esdeveniments. Es voldrien fer també classes de cultiu , aules ambientals i relacionades amb sostenibilitat i potencialment també es podria llogar l’espai per esdeveniments d’empreses o cívics a més de classes de Ioga o festes a l´hort.  Ens agradaria també fer compost del material orgànic generat als voltants i visites arquitectòniques per conèixer la historia d’aquest edifici com a dipòsit. Serà un ambiciós projecte que arribarà a tots els ciutadans i que catalitzarà un nou interès per reutilitzar les cobertes per adaptar-se al canvi climàtic.

Es vol un model de gestió centralitzat por poder aconseguir que sigui econòmicament sostenible. Es contempla que junt amb la Cooperativa TEB (dedicada a la inserció social de persones amb disminució intel·lectual) la gestió diària de l’hort estigui centralitzada. La venda de producte podria ser a traves del menjadors de la UPF o d’una cooperativa de consum o de mercats setmanals.

Hi ha molts estudis que identifiquen l’agricultura urbana com una activitat que no només nodreix el teixit social sinó que també pot contribuir a la generació d’aliments. Involucrarem els nostres companys de recerca de l’ICTA (Institut de Ciències i Tecnologia Ambiental) i de la EPSEB (UPC) per desenvolupar més estudis relacionats amb  agricultura urbana i serveis ecosistèmics. Es volen mesurar el beneficis medi-ambientals, socials i de regulació que aquest nou ecosistema crearia al centre de Barcelona.

Aliances

El projecte està en fases inicials de desenvolupament en conjunt amb el Districte de Sant Marti, l’Ajuntament de Barcelona, la UPF, ICTA i UPC.

  • Francesc Baró i Johannes Langemeyer (ICTA-UAB): Encarregats dels paràmetres relacionats amb els aspectes d’ambientología i de millora social associats als serveis ecosistèmics i dels paràmetres de biodiversitat urbana
  • Montserrat Bosch (Escola Enginyers de l’Edificació-UPC) : Encarregada dels paràmetres d’aïllament tèrmic i acústic
  • Ana Abellan (DrenajeUrbanoSostenible.org): Encarregada dels paràmetres d’escorrentia d’aigua

Equip col·laborador

  • Martí Boleda: Tècnic en sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Mònica Batalla: Arquitecte Paisatgista, Investigadora en Urbanisme a la UPC
  • Vidal Guerrero: Enginyer Agrònom
  • TEB Verd: Cooperativa Inserció social per disminuïts intel·lectuals.