Coberta Experimental a UPF

La nostra coberta experimental està situada a un edifici del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Hi ha tres experiments en paral·lel. Si voleu visitar la coberta estarem encantats d’ensenyar-la.

El primer experiment és una comparativa de diferents sistemes de cobertes verdes. Cada fabricant ha instal·lat el seu sistema dintre d’unes jardineres aïllades tèrmicament. Hi ha cobertes verdes extensives (amb sedum) i cobertes semi-intensives. Estem mesurant eficiència energètica a través de quatre sondes instal·lades a quatre profunditats diferents de cada mostra (sobre el terra, sobre capes tècniques, sobre el substrat i al nivell de la vegetació). L’experiment va començat al gener del 2016 i durarà un any. Es compararan les diferents solucions respecte el seu preu, pes, requeriments hídrics versus el desenvolupament del verd i l’eficiència energètica a més a més de les capacitat de recollida d’aigua i de filtració de materials contaminants de l’atmosfera. Els diferents sistemes de cobertes verdes han estat cedits directament pels fabricants: Igniagreen, Renolit, Urbanscape, Green-cover, Projar i Zinco aquesta última junt amb Vallimper, Ingenieria de Cubiertas Verdes, Jardinatura i Massoni.

A més a més de la col·laboració de la UPF, aquest experiment està fet majoritàriament amb la UPC (Escola Politècnica Superior d’Edificació) i de manera secundària amb ICTA-UAB ( Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals de la UAB). Hi ha dues Enginyeres de l’Edificació que seguiran l’experiment gràcies a una beca de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Finalment, aquesta coberta va rebre una subvenció de l'Ajuntament de Barcelona al 2016.

El segon experiment és una prova pilot per veure sota quines condicions la lavanda funciona millor. Estem provant dos sistemes de construcció diferents i dos tipus de lavanda diferents (Lavandula Dentata i Lavandula Angustifolia). Aquesta prova serveix per validar una de les nostres iniciatives: fer explotació de lavanda agregant la producció de diferents cobertes a Barcelona. Relacionat amb aquest experiment també tenim una secció de plantes aromàtiques.

El tercer experiment és una comparativa de diferents substrats per coberta agrícola. Els substrats per una coberta agrícola tenen unes característiques diferents de substrat d’hort tradicional i de substrat  per taules de cultiu. El drenatge, el pes saturat d’aigua, l’estabilitat, la compacitat han de ser diferents que quan plantes directament a terra o quan plantes en taules de cultiu. Unes de les mostres utilitza un sistema constructiu de Zinco i el substrat de Bruc Jardi. L'altre tant el sistema constructiu com el substrat són de Projar.

A través de la nostra col·laboració amb Brooklyn Grange Farm i de parlar amb altres cobertes agrícoles a Europa estem provant diversos substrats comercials amb diferents composts. Una altra variable a mesurar serà el gruix de terra necessari. Les variables de sortida serà la productivitat i els requeriments hídrics així com el manteniment necessari.

El substrat que utilitzarem per la coberta agrícola del Dipòsit de les Aigües  podria sortir d’aquest experiment que és operatiu des del Març del 2016.