Coberta verda Salesians Sarrià

Després d'acabar el projecte executiu al Juliol del 2018, l'execució d'aquesta coberta verda va començar al setembre 2018 i va acabar a l'octubre del 2018 essent la primera coberta verda executada de les guanyadores del concurs de cobertes verdes.

Vàrem començar amb uns murets perimetrals per després impermeabilitzar. Mentrestant es va fer un petit reforç estructural així com totes les baranes i la nova escala. Després vàrem instal·lar les capes tècniques, el reg i 10cm de substrat a la zona central i 20 cm al perímetre. En aquest cas es va demanar tepe de sedum per la zona central mentre que al perímetre es van plantar plantes aromàtiques.

Aquest és el timelapse de l'execució de la coberta que va durar des de setembre fins octubre de 2018.