Espai interior de ESCI-UPF

L’Escola Superior de Comerç Internacional ens va encarregar l’enjardinament interior de l’edifici, a causa de la falta de verd en l’interior i amb la idea inicial de fer servir plantes que depurin l’ambient, ja que aquest està molt carregat, per culpa dels dispositius electrònics entre d’altres.

A l’edifici hi ha 5 pisos i el hall de l’entrada, es va plantejar enjardinar els replans de cada pis amb jardineres grans i plantes grans, i les finestres que tenen uns ampits de fusta en l’interior. A més a més de l’entrada principal.

Pel 5è i pel 4t vàrem dissenyar una estructura gran de fusta amb un banc incorporat, dins d’aquesta estructura hi ha 8 hidrojardineres, tot i que no es veuen perquè estan camuflades amb la grava volcànica que es va incorporar per tal efecte. Aquí hi ha plantades Areca lutescens i diferents varietats d’Aglaonemes. En els altres pisos hi ha dues hidrojardineres grans amb les mateixes especies.

A les finestres dels replans de tots els pisos, hi ha hidrojardineres amb Ficus benjamina i en els ampits de les finestres del pati interior dels 5 pisos es troben petits testos amb cactàcies i crassulàcies.

Al hall de l’entrada principal hi han unes hidrojardineres en forma de vas amb Aglaonemes i Monsteres.