Mur agrícola experimental a Nest

Mitjançant una subvenció rebuda a través del programa d’ “Impulsem el que fas, de l’Ajuntament de Barcelona, hem pogut realitzar aquest projecte provant 3 tipologies de sistemes de murs verds agrícoles en 3 orientacions i condicions climàtiques diferents. El projecte s'ha instal·lat a la seu de Nest de Apocapoc, una nau industrial rehabilitada amb tècniques de permacultura a Poble Nou.

Logotip (color)

L'objectiu principal del projecte és canviar l'aproximació a alimentació sostenible i lligar-ho amb conceptes d'economia circular, i d'agricultura ecològica. Es vol conscienciar que també en vertical es pot cultivar tot i que de manera limitada. És precisament això el que es vol ensenyar i avaluar: quins sistemes van millor i que es pot plantar en cada sistema. Els resultats del projecte els mesurarem amb els següents indicadors.

  1. Nombre de tipologies de mur vertical provades
  2. Producció d'hortícoles associades a cada tipologia de mur
  3. Orientacions i condicions climàtiques dels murs.
  4. Nombre de visitants a la nau
  5. Nombre de visites guiades al mur experimental

S’espera poder difondre valors, com l’economia circular, l’agricultura urbana i vertical, alimentació de km 0 i de temporada, ecologisme, autogestió. Obrir les ments i despertar la curiositat per fer veure amb projectes reals que abastar nous sistemes de consum són possibles i que tothom pot fer-ho i aconseguir-ho. I alhora visibilitzar les solucions a les barreres arquitectòniques en l’àmbit urbà, amb la reconquista del verd.

Aquest projecte, junt amb el de Nest és una declaració transparent d’intencions, de què la ciutat necessita verd i és l’hora de traspassar fronteres i reavaluar els m2 de verd de nova implantació a Barcelona. El projecte dels murs vol ser un referent i un laboratori de noves propostes i solucions.

Si voleu visitar el mur agrícola experimental, demaneu-nos-ho.

Mur exterior en gabions:

El primer dels murs està instal·lat a una pared d'un pati a l'exterior amb orientació nord. El sistema que fem servir aquí és el dels gabions amb substrat dintre de la bossa. Al ser un mur amb poca il·luminació es nota el poc creixement de les plantes.

Es pot veure una foto del dia de la instal·lació (21 de maig) i una altra després de 3 mesos.

Mur exterior en mòduls:

El segon dels murs està instal·lat a una pared de la façana exterior de l'edifici que dona al carrer i a una orientació sud-oest.És un sistema amb mòduls format per una estructura exterior de plàstic que conté un substrat compactat. El sistema s'acaba amb un geotèxtil de feltre que fa de transmissor de l'aigua. Es nota el creixement de les plantes amb una bona incidència solar. El que ens interessa investigar aquí és la interacció dels vianants.

Es pot veure una foto del dia de la instal·lació (23 de maig) i una altra després de 3 mesos.

Mur interior en butxaques:

El tercer mur està instal·lat dintre de l'edifici que fa les vegades d'hivernacles. Consta d'un sistema de butxaques de geotèxtil emplenades de substrat que normalment s'instal·la recolzat contra una paret. En aquest cas i per maximitzar la quantitat de llums està penjat d'una biga. És un mur verd més depenent de l'aigua ja que ha de regar varis cops al dia.

Tot i que la incidència solar és bona, les temperatures han sigut molt elevades dintre de l'hivernacle i no només l'aigua sino el substrat estan constantment molt calents.

Es pot veure una foto del dia de la instal·lació (28 de maig) i una altra després de 3 mesos.