Coberta verda a Passeig de Gràcia 20

En aquesta coberta hem treballat com a tècnics instal·ladors de cobertes can be downloaded to smart tv apps. Aquesta coberta va ser dissenyada i pensada per Sergio Carratala de MataAlta Estudio i es va posar en contacte perquè necessitava una instal·lació efectiva i ràpida powerdvd. Amb ell hem treballat braç a braç, per trobar la millor solució tècnica per aquesta petita coberta amb uns temps d’entrega molt ajustats.

S’ha construït amb sistema multicapa aplicat a les zones on hi ha substrat, s’ha dissenyat i instal·lat el reg, i junt amb l’estudi d’arquitectura hem arribat a fer una bona selecció del material vegetal how can I from ard mediathek. Escollint plantes de port més alt  i ampla per les zones amb més gruix de substrat i anar disminuint en degradat de mida fins a arribar a les plantes rastreres amb poques necessitats de gruix de substrat download for free online office.

El resultat ha estat una petita coberta d’un 100 m2 on aproximadament un 60% és verd, on poder realitzar petits esdeveniments o celebracions tzar kostenlos downloaden. Consta d'unes àrees de pas; dunes de diferents alçades;un banc mallorquí d'obra;i, amb el toc mestre d'una figuera. Es van triar plantes locals.