Redacció de projectes

Com a segona fase després del disseny conceptual o la pluja d’idees, Eixverd desenvolupa projectes bàsics i executius de les actuacions verdes proposades. Aquests projectes executius inclouen les tasques de visar el projecte; de demanar la llicència d’obres; i fer l’assumeix de la direcció d’obra.

Aquests projectes poden ser només la instal·lació de la superfície verda però també poden incloure reforços estructurals; instal·lacions elèctriques i elements de generació d’energia.

Podeu veure en aquest apartat projectes en els que Eixverd ha redactar el projecte bàsic i/o executiu.