Projecte executiu Aragó,174

Aquest edifici és un del guanyadors del Concurs de Cobertes Verdes del qual en farem el projecte executiu i la seva execució estimada al Gener del 2019. La coberta és a l’interior d’illa d’una comunitat. Sense haver de fer reforços estructurals em volgut enjardinar només la zona més amplia de la coberta, amb pocs impediments, amb un gran impacte visual i bona incidència solar. Aquesta zona té una àrea de 710 m2, sense comptar la sala d’instal·lacions i màquines de ventilació de l’aparcament. D’aquests 710 m2, la totalitat seria coberta amb un sistema multicapa i substrat vegetal. Sobre una part del substrat s’estendria un paviment ceràmic, sobre una àrea total de 127 m2.

El disseny final situa les plantes de port més baix i que poden créixer amb menys substrat en la majoria de l’extensió, i s’aprofita la resistència extra dels pilars estructurals on es recolza la coberta per fer un recrescut en forma de duna per introduir en el projecte espècies de port més gran.

Així doncs, per les zones amb menys substrat utilitzarem diferents varietats de sedum i d’entapissants.

Al voltant del perímetre del badalot de la sala tècnica que hi ha a la coberta, es plantarà un tipus de planta enfiladissa, i a les jardineres ja existents, que es troben en el mur que dóna al pati de llums hi haurà una combinació de plantes penjants i altres de port més alt.

Es pretén que tots els propietaris puguin fer ús de la coberta acord amb les normes de convivència de la mancomunitat de veïns i creant així un espai de cohesió veïnal.