Col·laboració projecte Frimercat

Aquest projecte guanyador del concurs de cobertes verdes està liderat per l'equip de Espai Qbic i nosaltres fem l'assessorament especialitzat per assolir una proposta exitosa.

En aquest projecte comencem amb la impermeabilització, seguim amb  la instal·lació de les capes del sistema multicapa, el muntatge del sistema de reg, continuem amb la pujada del substrat i els àrids i acabem amb l’enjardinament de la coberta.

Seguint el disseny que han proposat des de l’estudi d’arquitectura, extensivament farem servir el sedum com a tipologia de planta per les zones amb menys gruix de substrat i en les àrees on hi ha recrescuts, en format duna, s’inclouen plantes amb més port.

Les caixes que tapen maquinària aniran cobertes de planta enfiladissa i les jardineres del perímetre de la façana vista estaran diferenciades amb plantes de sol o d’ombra.