Projecte executiu espai interior ESCI-UPF

L’Escola Superior de Comerç Internacional ens va encarregar l’enjardinament interior de l’edifici, a causa de la falta de verd en l’interior i amb la idea inicial de fer servir plantes que depurin l’ambient, ja que aquest està molt carregat, per culpa dels dispositius electrònics entre d’altres. Aquest projecte paisatgístic el vam fer amb Valentina Greselin i Annagiulia Parizzi.

A l’edifici hi ha 5 pisos i el hall de l’entrada, es va plantejar enjardinar els replans de cada pis amb jardineres grans i plantes grans, i les finestres que tenen uns ampits de fusta en l’interior. A més a més de l’entrada principal.

Pel 5è i pel 4t vàrem dissenyar una estructura gran de fusta amb un banc incorporat, dins d’aquesta estructura hi ha 8 hidrojardineres, tot i que no es veuen perquè estan camuflades amb la grava volcànica que es va incorporar per tal efecte. Aquí hi ha plantades Areca lutescens i diferents varietats d’Aglaonemes. En els altres pisos hi ha dues hidrojardineres grans amb les mateixes especies. Podeu veure fotos de l'execució aquí.

A les finestres dels replans de tots els pisos, hi ha hidrojardineres amb Ficus benjamina i en els ampits de les finestres del pati interior dels 5 pisos es troben petits testos amb cactàcies i crassulàcies.

Al hall de l’entrada principal hi han unes hidrojardineres en forma de vas amb Aglaonemes i Monsteres.