Projecte executiu Hospital de Sant Pau

Aquesta propietat és una de les guanyadores del Concurs de Cobertes Verdes pel qual farem el projecte executiu.

Dins del mateix concurs, aquesta propietat ha presentat 2 cobertes. Per aquestes cobertes, estem realitzant el projecte executiu de totes dues, però la construcció, al ser un equipament públic, sortirà a concurs.

Entrada del Nou Hospital

La coberta és a l’interior d’illa d’una comunitat. Sense haver de fer reforços estructurals em volgut enjardinar només la zona més amplia de la coberta, amb pocs impediments, amb un gran impacte visual i bona incidència solar. Aquesta zona té una àrea de 710 m2, sense comptar la sala d’instal·lacions i màquines de ventilació de l’aparcament. D’aquests 710 m2, la totalitat seria coberta amb un sistema multicapa i substrat vegetal. Sobre una part del substrat s’estendria un paviment ceràmic, sobre una àrea total de 127 m2.

El disseny final situa les plantes de port més baix i que poden créixer amb menys substrat en la majoria de l’extensió, i s’aprofita la resistència extra dels pilars estructurals on es recolza la coberta per fer un recrescut en forma de duna per introduir en el projecte espècies de port més gran.

Així doncs, per les zones amb menys substrat utilitzarem diferents varietats de sedum i d’entapissants.

Al voltant del perímetre del badalot de la sala tècnica que hi ha a la coberta, es plantarà un tipus de planta enfiladissa, i a les jardineres ja existents, que es troben en el mur que dóna al pati de llums hi haurà una combinació de plantes penjants i altres de port més alt.

Es pretén que tots els propietaris puguin fer ús de la coberta d’acord amb les normes de convivència de la mancomunitat de veïns i creant així un espai de cohesió veïnal.

Coberta de l'Institut de Recerca:

Aquesta està situada en la part superior de l’edifici de l’Institut de Recerca. És una coberta en la qual es vol que una part d’ella sigui transitable i els treballadors hi puguin sortir, com a zona d’esbarjo.

Aquesta coberta està dissenyada i construïda en aljub (coberta plana). L’aljub té una altura de 40 cm i està destinat, exclusivament, a l’emmagatzemen d’aigua de pluja vinculat a un dipòsit de recollida d’aigües suplementari al soterrani. Nosaltres actuarem a partir de l’última capa del sistema d’aljub, les lloses filtron. I des d’aquí instal·larem el sistema multicapa.

Una de les característiques bàsiques d’aquesta coberta és la pèrgola que tapa gairebé tota la coberta, reduint considerablement la incidència solar, és per això que s’han hagut d’escollir plantes que s’adaptin en les dues condicions lumíniques. S’utilitzen plantes entapissants, i es juga per fer el disseny, amb les diferents alçades de creixement, els colors de les fulles i de les flors. Entre el verd es posaran unes lloses on la gent podrà accedir sense trepitjar les plantes.