Projecte executiu Salesians Sarrià

Aquest edifici és un dels edificis guanyadors del concurs de cobertes verdes pel qual farem la redacció de projecte i la seva execució.La localització de la pèrgola a enjardinar està situada al mig del pati del Col·legi dels Salesians de Sarrià. La pèrgola està situada en la divisió dels dos patis existents, sobre la zona dels vestidors. Serveix com aixopluc de la pluja i sol durant el trànsit intern de l’alumnat i professorat entre edificis a banda i banda del pati de jocs.

L’àrea de la coberta subjecte a l’actuació d’enjardinament correspon a 191 m2

Caldrà realitzar treballs de reforç estructural, instal·lació de baranes i una escala d’accés, la impermeabilització amb PVC i la col·locació del sistema multicapa per a coberta vegetal.

Hi haurà unes lloses al terra que permetran l’accés sense trepitjar les plantes i alhora marcaran els recorreguts.

En gairebé tota l’extensió de la coberta hi haurà sedum, degut als pocs centímetres de substrat que hi podem instal·lar. I serà en tot el perímetre de la passarel·la, que és on suporta més pes, que farem un recrescut i plantarem plantes arbustives amb més port, i ho combinarem amb plantes penjants. També hi haurà enfiladisses que reptaran per la façana.

Finalment, es completarà la coberta amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques que serviran de material educatiu.