Empresa

Eixverd és una empresa social que promou la sostenibilitat dels nuclis urbans amb projectes d’adaptació i de mitigació al canvi climàtic mitjançant la implementació de propostes per a la resiliència de les ciutats i, en definitiva, la millora de la qualitat de vida urbana. Alhora que pretén la sensibilització i participació ciutadana per concertar l’acció per fer front al canvi climàtic.

 Aquestes propostes pretenen millorar la eficiència energètica dels nuclis urbans i els seus edificis; fomentar la instal·lació d’energies renovables; reducció de l’efecte illa de calor; l’absorció de les emissions de CO2; reducció de l’efecte escorrentia superficial de l'aigua de pluja; aprofitament de l’aigua de pluvials; augment de la biodiversitat; augment de zones verdes per habitant; reducció de partícules pol·luents; augment de l'albedo (fracció de la llum solar que es reflexa); i, en general, millora de les condicions de confort i d'habitabilitat urbana per als ciutadans.

 Es aquesta llarga llista de beneficis socials que fa que Eixverd sigui una empresa social. Eixverd neix per resoldre el problema mediambiental dels nuclis urbans a traves de d’utilització de mètodes i tècniques de gestió empresarial innovadores i dinàmiques per afrontar els reptes i fer que l’empresa sigui sostenible financerament. Així, l’objectiu final d’Eixverd no es maximitzar el rendiment financer sinó aconseguir més beneficis socials per més ciutadans de manera sostenible.

 Algunes d’aquestes propostes (els efectes de les quals han estat validats per estudis científics), es concreten entre d’altres, en cobertes verdes, cobertes fresques, murs verds, horts urbans i instal·lació de plaques solars a les terrasses i patis d’illa d'edificis residencials o corporatius. El nostre mercat són els edificis de rehabilitació (residencial o corporatius) al centre de Barcelona en l’àrea preferent de l'Eixample, on existeix un ampli parc immobiliari.

A més de ser una empresa social altres trets distintius de les propostes d’EixVerd són el compromís amb la recerca i la innovació, a partir del monitoratge de cadascun dels sistemes emprats per tal d’extreure’n conclusions i millores globals; la recerca de patrocini amb capital privat per donar suport a la viabilitat econòmica de les propostes; i el foment de la participació ciutadana i la conscienciació a través de la xarxes socials i activitats a peu de carrer.