Beneficis

Amb l'objectiu de renaturalitzar Barcelona cal un agent que mobilitzi els ciutadans per a que instal·lin projectes específics d’adaptació al canvi climàtic. A dia d'avui tot i que hi han subvencions al 50% per actuació, molts ciutadans no saben què són cobertes verdes; no coneixen els beneficis ni les opcions que tenen; no volen tramitar els ajuts a la rehabilitació i no són conscients que no només és un bé individual sinó també per a tota la societat.

Efecte illa de calor

 • Disminució de l'efecte illa de calor on el centre de la ciutat pot estar 2 o 3 grau més calent que les afores. Això pot ser una reducció d'ús d'aire condicionat i més reducció d’emissions de carboni

Reducció emissions de carboni

 • Disminució d'emissions de carboni per l'efecte acumulat de:
  • el que s'ha deixat d'emetre perquè la coberta aïlla
  • el que s'ha deixat d'emetre si s’instal·len plaques solars
  • pel que es deixa d'emetre a nivell municipal si no hi ha illa de calor
  • pel que absorbeixen les plantes

Escorrentia aigua

 • Disminució escorrentia d'aigua ja que la coberta acumula aigua i deixa anar a poc a poc l'excedent permetent un dimensionat més petit de les clavegueres

Biodiversitat urbana

 • Augmentar biodiversitat urbana mantenint els corredors verds des de Collserola fins el Mediterrani
 • Augmentar els m2 de verd per habitant

Aïllament tèrmic

Aïllament acústic

Absorció partícules contaminants

 • Absorció de partícules contaminants com NOx i PPM10

Augment de l’albedo

 • Augment de l'albedo, fracció de la llum solar entrant que és reflectida per la superfície. La llum solar que no es reflexa s’absorbirà i escalfarà l'atmosfera contribuint a augmentar la temperatura

Aspectes socials

 • Espai lúdic pels veïns de l'edifici i la possibilitat de tenir una àrea de producció autosuficient
 • Agricultura urbana

Aspectes financers

 • Coberta més duradora ja que al tenir substrat no es fa malbé la impermeabilització
 • Apreciació la finca
 • Possible disminució de la taxa del clavegueram per haver reduït l'escorrentia d'aigua quan plou
 • Possible disminució de l' Impost sobre béns immobles
 • Si s’instal·len plaques solars per aigua calenta, reducció de la factura