Cobertes fresques i fotocatalítiques

coberta fresca

Cobertes fresques son superfícies de cobertes altament reflectants que s’escalfen mínimament amb el sol. Reduint la fracció de la llum solar incident que es converteix en calor pel sostre, les cobertes fresques poden ajudar a refrescar els edificis, ciutats i el planeta. També tenen un alta emitància tèrmica per alliberar el calor absorbit.

Poden reduir l’ús d’electricitat degut a l’aire condicionat, reduir l’efecte de l’illa de calor i mitiguem el canvi climàtic. La coberta fresca mes popular es una coberta blanc brillant. També hi han colors aplicats a alguns productes com ceràmica, teules o acer el pigment dels quals també tenen una altra reflectància encara que no tant com el blanc.

Les cobertes fresques són un ordre de magnitud mes barates d’instal·lar que les cobertes verdes tot i que aporten molts dels mateixos beneficis per l’edifici.  Tan mateix, no aporten molts dels beneficis socials de les cobertes verdes.

Una coberta foto catalítica es una coberta fresca però que a més te una material semiconductor foto catalitzador que s’activa amb la llum ultraviolada i reaccionen amb aigua i oxigen de l’aire generant especies molt reactives capaces de destruir agents contaminats com el NOx transformant-lo en nitrats que son innocus i s’arrastren amb la pluja. El material semiconductor més utilitzat es el diòxid de titani. El diòxid de titani te una alta eficiència foto catalítica, baix cost, relativa estabilitat i baixa toxicitat.

Qualsevol moment és bo per aplicar  aquesta capa de pintura per contribuir a augmentar l’eficiència energètica i per eliminar els materials contaminants de l’aire urbà.

Quan vols millorar l’eficiència energètica a l’estiu però no t’interessa una coberta verda, la solució més econòmica però molt efectiva es una coberta fresca.
coberta fresca