Cobertes Verdes

Coberta Verda

Cobertes verdes es refereixen al fet d’enjardinar les terrasses o cobertes d’edificis i de patis interiors d’illa. Hi han beneficis directes per la finca on s’instal·la la coberta verda: espai lúdic pels veïns; coberta més duradora; revalorització de l’edifici; possible reducció d’impostos; reducció de la factura de llum per l’eficiència energètica i encara més si es combina amb plaques solars. A més dels beneficis directes hi ha altres beneficis socials com absorció de materials contaminants aconseguint un aire de millor qualitat; absorció de CO2 reduir l’escorrentia d’aigua; facilitar l’existència de biodiversitat urbana; reduir efecte d’illa de calor al centre urbà aconseguint reduccions agregades de CO2 i  aïllament acústic.

L'enjardinament de terrats pot ser de tipus extensiu o intensiu i pot combinar altres projectes com horts urbans, plaques solars i/o espai lúdic. De manera general, les terrasses/cobertes poden ser transitables o no. En el cas que no siguin transitables es recomanaria una coberta verda extensiva amb una tipologia de plantes herbàcies o Sedums que requereixen poc substrat (que significa un pes de uns 100-150 kg/m2) i poc manteniment (dos cops a l'any).

Si la terrassa és transitable entren en consideració altres tipologies de cobertes que, respectivament, tindran més pes/m2 i necessitaran més manteniment. Són cobertes semi-intensives, amb herbàcies i alguns arbustos baixos, i cobertes intensives, amb un substrat que pot arribar a superar els 50 cm per tal de permetre la plantació de tot tipus de plantes i fins i tot arbres.

El millor moment per instal·lar aquestes cobertes verdes es quan arriba el moment de tornar a impermeabilitzar la coberta.

Saps que les cobertes verdes costen el mateix que una coberta amb aïllament però tenen molt més beneficis?
El millor moment per instal•lar cobertes verdes és quan arriba el moment de tornar a impermeabilitzar la coberta.