Murs verds

Mur verd

Un mur verd es un paret parcialment o completament coberta per vegetació que inclou un medi de creixement artificial en comptes de sòl i un sistema de reg amb drenatge.

Depenent del tamany o de l’orientació solar es recomanarien unes plantes o altres per aconseguir un efecte verd perenne.

El benefici per la finca on s’instal·la aquest mur és d’eficiència energètica majoritàriament degut a la evapo-transpiració de les plantes. També la finca s’aprecia i crea un efecte indirecte en el benestar de les persones. De beneficis indirectes també hi ha molts incloent-hi l’absorció de materials contaminants i CO2.

Mur verd
El benefici més evident és la millora del benestar donada la satisfacció visual i la reducció de contaminants de l’aire que respirem.
Mur Verd