Col·laboració amb Teb Verd

En una ciutat tan densament urbanitzada com Barcelona, la creació de nous parcs i espais verds tradicionals té un recorregut limitat. Per això, les cobertes agrícoles o enjardinades poden ser claus per a fer més sostenibles i acollidores les ciutats del futur.

En aquest sentit, el TEB Verd ha començat una col·laboració amb EixVerd, empresa social que promou projectes innovadors per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels nuclis urbans i els seus edificis.

Les brigades de jardiners del TEB Verd ja han dut a terme la seva primera col·laboració amb Eix Verd en la instal·lació d’una coberta demostrativa i experimental a l’edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella de la UPF. Allà Eix Verd està conduint un experiment, juntament amb equips de les universitats UPC i UAB, per quantificar els beneficis de diferents sistemes constructius de cobertes verdes, aromàtiques i agrícoles.

Els sistemes més eficients es triaran per ser exportats a altres edificis de la ciutat, amb la intenció tant del TEB Verd com d’EixVerd de prosseguir amb les col·laboracions.