Segon Concurs de cobertes verdes de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, convoca el Segon Concurs de Cobertes Verdes, una iniciativa que promou la implantació de nous terrats verds a la ciutat.

El concurs es va iniciar el 3 de març i contemplava un termini de 3 mesos per a la presentació de propostes. La segona edició del Concurs de Cobertes Verdes finançarà el 75% de cada projecte de les deu propostes guanyadores, fins a 100.000 euros.

Es podran presentar a la convocatòria edificis prioritàriament d’habitatges de titularitat privada, ja que l’objectiu és que la coberta suposi un benefici de caràcter col·lectiu o social per a les persones que hi resideixen. En queden excloses les cobertes la finalitat de les quals sigui dur-hi a terme activitats que generin beneficis econòmics.

Per a més informació, consulteu el document resum de les bases i d’aclariments tècnics– Podeu consultar tota la informació del concurs a la web d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Eixverd va estar involucrada en 8 de les 10 propostes guanyadores del primer Concurs de Cobertes Verdes i podeu veure els projectes desenvolupats a la nostra secció de projectes. Tal i com vam fer en l’últim concurs us ajudem a participar en la primera fase de manera gratuita.