DÍA DEL VERDE EN EL JARDÍN BOTÁNICO HISTÓRICO

Eixverd fue una de las entidades que participó en el Día del Verde en el Jardín Botánico Histórico.

Más información en la página web del Amigos del Jardín Botánico.

Amics del Jardí Botànic

Instagram

Ja hem instal·lat les terres a la coberta de Diagonal‼️
Al vídeo hi podeu veure l’entrega de terres, el muntatge per pujar-les i col·locar-les, les dunes i el resultat final💚
Ara queda la barana, acabar els bancs i la plantació🌿🎋

#zinco_espana #terrescobertesverdes #tierrascubiertasverdes # #cubiertasverdes #cobertaverda #cobertesverdesbarcelona #cobertesverdes #cobertaverdasana #cubiertaverdesana #paisajismosostenible #cubiertasvegetales #greenlandscape #greenroofs #greenarchitecture #urbangarden #jardíurbà #jardiurba #eixverd #eixample #barcelona
...

Les plantes crasses o suculentes tenen fulles i tiges carnoses, ja que poden emmagatzemar-hi aigua i s’inflen🌵. Resisteixen molt bé la calor i la sequedat i no tant el fred i la humitat. La majoria d’espècies de plantes crasses no suporten temperatures sota zero, al congelar-se l’aigua que tenen acumulada ❄️. També n’hi ha que creixen bé en substrats poc profunds.
Quan pateixen condicions extremes, les seves fulles canvien de color per estrès ambiental.
L’experiència 👉requereixen de poc manteniment i són ideals per jardineres i cobertes verdes amb poc substrat.

#plantescrasses #plantessuculentes #plantascrasas #plantassuculentas #suculentas #suculentes #biodiversitatbarcelona #plantescobertesverdes #plantesjardí #cubiertasverdes #cobertaverda #cobertesverdesbarcelona #cobertesverdes #cobertaverdasana #cubiertaverdesana #paisajismosostenible #cubiertasvegetales #greenlandscape #greenroofs #greenarchitecture #urbangarden #jardíurbà #jardiurba #eixverd #eixample #barcelona
...

Anem avançant amb les obres de la coberta de Diagonal‼️

En el vídeo hi podeu veure com era la coberta abans de les obres, les proves sonomètriques, la capa impermeabilitzant i el sistema multicapa. Ara hi afegirem la capa de geotèxtil, el reg soterrat i la resta de coberta🌿🎋
Hem marcat el sistema multicapa per delimitar les àrees on aniran:
👉La coberta verda
👉El banc
👉El camí

#vistessagradafamilia #parcpoblenou #vistestibidabo #barcelona #cobertaverda #cobertaverdabarcelona #jardiurba #jardíurbà #greenroof #greenroofs #greencover #greenroofbarcelona #greencoverbarcelona #urbangarden #greenlandscape #cubiertasverdes #cubiertasverdesbarcelona #cubiertasvegetales #arquitecturasostenible #jardinurbano #ecoarquitectura #paisajismosostenible #eixverd
...

Més imatges del parterre de Diagonal. És una coberta amb molta biodiversitat i floracions esglaonades al llarg de l’any.

🌼Hemerocallis spp: flor groga
També anomenat lliri de dia o flor de matí, ja que les seves flors s’obren a la matinada i es moren al caure la tarda. Al dia següent torna a sortir una altra flor nova i es crea un ball que pot durar mesos☀️🌙
És una planta molt resistent a la calor, a les sequeres i al fred. Durant l’hivern no perd les fulles i les floracions apareixen a la primavera i duren fins a finals de la tardor🍃🍂
L’experiència👉garanteix la presència floral durant mesos.

#hemerocallis #llirdedia #liriodeSanJuan #azucenaturca #flordematí #flordeundía #biodiversitatbarcelona #plantescobertesverdes #plantesjardí #cubiertasverdes #cobertaverda #cobertesverdesbarcelona #cobertesverdes #cobertaverdasana #cubiertaverdesana #paisajismosostenible #cubiertasvegetales #greenlandscape #greenroofs #greenarchitecture #urbangarden #jardíurbà #jardiurba #eixverd #eixample #barcelona
...

Un altre benefici de les cobertes verdes és que absorbeixen partícules contaminants com els NOx i PM10😷🌿🎋

NOx
Òxids de nitrogen: monòxid de nitrogen (NO) i diòxid de nitrogen (NO2). L’NO s’oxida a l’atmosfera creant NO2.
👉Fonts antròpiques: processos de combustió: calefacció, generació d’electricitat i motors de vehicles i vaixells. Més del 75% del NO2 de l’aire prové del transport.
👉Conseqüències:
😷Salut humana: inflamació vies respiratòries, infeccions als pulmons, insuficiències respiratòries i bronquitis en nens asmàtics.
⛰Ecosistemes: pluja àcida, acidificació, eutrofitzacions, afeccions metabòliques i reaccions atmosfèriques que afecten el clima.
👉Valor límit anual mig per la salut humana: 40ug/m3
👉Valor límit anual mig per la salut dels ecosistemes: 30ug/m3

PM10
Partícules en suspensió petites d’uns 10 micròmetres.
👉Fonts antròpiques: cimenteres, instal·lacions de combustió, incineració de residus, transport.
👉Conseqüències:
😷Salut humana: infeccions als pulmons, risc de cardiopatia, pneumopatia obstructiva crònica i càncer de pulmó.
⛰Ecosistemes: pluja àcida, acidificació, reducció de nutrients a sòl i aigua.
👉Valor límit anual mig PM10: 20ug/m3 PM10

Font: OMS, EPA

#PM10 #NOx #òxidsdenitrogen #oxidsdenitrogen #contaminantsciutats #saluturbana #saludurbana #contaminantesurbanos #partículescontaminants #cubiertasverdes #cobertaverda #cobertesverdesbarcelona #cobertesverdes #cobertaverdasana #cubiertaverdesana #paisajismosostenible #cubiertasvegetales #greenlandscape #greenroofs #greenarchitecture #airpollutantsbarcelona #airpollutants #who #epa
...

Un dels beneficis de les cobertes verdes és l’aïllament acústic. Els habitatges que hi ha sota una coberta poden veure reduïda la reflexió del soroll fins a 3dB🌿🦻🎋 Per això fem sonometries abans de la instal·lació, que ens permeten mesurar-hi el so en decibels🎧

El soroll excessiu que hi ha a les ciutats és negatiu per la salut😷. L’@whoeurope adverteix que 1 de cada 5 persones hi està exposada i en resumeix alguns dels efectes:
👉Alteracions de la son😴
👉Efectes cardiovasculars🫀
👉Efectes psicofisiològics🧠
👉Irritació i estrès social😤

En conclusió, MITIGAR els efectes del SOROLL a les ciutats és important per millorar la SALUT de les persones que hi viuen. Les COBERTES VERDES fan aquest efecte i són necessàries a les ciutats‼️

Font: https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise

#sorollbarcelona #reduirsorollbarcelona #oms #noisebarcelona #sonometria #sonometriabarcelona #sonometría #sonometríabarcelona #cubiertasverdes #cobertaverda #cobertesverdesbarcelona #cobertesverdes #cobertaverdasana #cubiertaverdesana #paisajismosostenible #cubiertasvegetales #greenlandscape #greenroofs #greenarchitecture #urbangarden #jardíurbà #jardiurba #eixverd #salutbarcelona #contaminacióacústica #contaminacioacusticabarcelona
...