Horts urbans

La pràctica de l’agricultura urbana és una nova tendència entre els ciutadans que volen prendre protagonisme en la producció casolana de verdures. Encara que els horts urbans poden ser instal·lats directament a sobre de la superfície de la terrassa normalment s’instal·len en taules de cultiu elevades o a nivell del sòl. Aquestes taules de cultiu ajuden a contenir el substrat i fer la pràctica més fàcil.

Els horts urbans contribueixen a la sostenibilitat de les ciutats si es practica l’agricultura ecològica sense fertilitzant ni químics i aprofitant els residus orgànics. La seva pràctica és una activitat que podria ser educativa, gratificant i que enforteix el teixit social. Ha de quedar clar la producció que s’assoleix en un hort urbà no és de gran escala i s’ha de veure com una plantació amb diferents verdures amb collita esglaonada.

Els horts poden ser comunitaris si es plantegen en espais buits gestionats per l’Ajuntament i distribuïts entre els ciutadans interessats. Eixverd proposa horts semi-comunitaris o privats. Son semi-comunitaris si s’instal·len en la coberta d’un edifici residencial. L’accés només seria pels veïns i seria autogestionat per ells. L’hort urbà també podria ser d’us personal si s’implanta a la terrassa o balcó privat però en aquest cas els beneficis de nodriment del teixit social no existeixen.

Els horts urbans també estan relacionats amb el moviment de sobirania alimentaria on petits productors proveeixen als consumidors amb producte nutritiu, ecològic, de km0 i baix cost donant una alternativa a l’agricultura industrial i els problemes associats de guerres de preus, importació de verdures i el no respectar les verdures de l’estació de l’any.

Si tens ganes de treballar el teu hort i tens l’espai, què t’ho impedeix?

horts urbans barcelona

Beneficis

Una tipologia de coberta verda és una coberta agrícola per promoure sobirania alimentaria i producció d’aliments locals. També tenen beneficis pels ciutadans i pel medi ambient. En resumim alguns aquí:

Aïllament tèrmic

 • Innumerables estudis demostren que una coberta verda en bon funcionament representa un excel·lent aïllament tèrmic. A la nostra coberta experimental també hem pogut comprovar que a sota d’una coberta agrícola el terra pot estar entre 25 i 30ºC mentre que allà on no hi ha coberta verda es poden arribar als 60 i 70ºC

Aïllament acústic

 • Els habitatges a sota de la coberta agrícola poden veure reduïda en fins a 3dB la reflexió del soroll i milloren l'aïllament acústic fins a 8dB

Efecte illa de calor:

 • Disminució de l'efecte illa de calor que fa que al centre de la ciutat sigui 2 o 3 graus més calent que a les afores. Això pot representar una reducció d'ús d'aire condicionat i més reducció d’emissions de carboni

Reducció emissions de carboni:

 • Disminució d’emissions de carboni per l’efecte acumulat de:
  • El que s’ha deixat d’emetre perquè la coberta aïlla
  • Pel que es deixa d’emetre a nivell municipal si no hi ha illa de calor
  • Pel que absorbeixen les plantes

Escorrentia aigua:

 • Una coberta verda acumula aigua pel futur ús de les plantes i deixa anar a poc a poc l'excedent permetent un dimensionat més petit de les clavegueres municipals

Biodiversitat urbana:

 • Augmentar biodiversitat urbana mantenint els corredors verds des de Collserola fins al Mediterrani
 • Augmentar els m2 de verd per habitant

Absorció partícules contaminants:

 • Absorció de partícules contaminants com NOx i PM10

Augment de l’albedo:

 • Augment de l'albedo, fracció de la llum solar entrant que és reflectida per la superfície. La llum solar que no es reflexa s’absorbirà i escalfarà l'atmosfera contribuint a augmentar la temperatura

Aspectes socials:

 • Espai lúdic pels veïns de l'edifici
 • Agricultura urbana km0, possibilitat de tenir una àrea de producció autosuficient
 • Espai privat per ús en èpoques de confinament

Economia Circular:

 • Possibilitat d’instal·lar un dipòsit de recol·lecció d’aigües pluvials per aprofitar pel reg
 • Es pot instal·lar un compostador per convertir les restes del manteniment en compost
 • Les llums o bombes que s’instal·lin es poden gestionar amb energia renovable.

Aspectes econòmics:

 • Coberta més duradora ja que al tenir substrat no es fa malbé la impermeabilització
 • Apreciació de la finca
 • Possible disminució de la taxa del clavegueram per haver reduït l'escorrentia d'aigua quan plou
 • Possible disminució de l' Impost sobre béns immobles
 • Si s’instal·len plaques solars, reducció de la factura elèctrica

Preguntes freqüents sobre Horts urbans

Les cobertes agrícoles causaran fuites d’aigua i humitats?

Les cobertes verdes s’han d’instal·lar a sobre d’una bona impermeabilització i desprès de fer una prova d’estanqueïtat per evitar fuites. De fet si es fa així les fuites d’aigua son menys probables degut a que la capa impermeabilitzant està més protegida de les influencies tèrmiques.

Com s’instal·la una coberta agrícola?

A nosaltres ens agrada instal·lar les coberta agrícola directament a terra sobre el paquet de capes tècniques. Desprès de la capa impermeable, que és antiarrels, hi ha una manta protectora i retenidora d’aigua. La capa de drenatge proporciona un dipòsit d’aigua de pluja i aire per afavorir les arrels. A sobre de la capa de drenatge va una capa que filtra les partícules per no atapeir la capa drenant. Finalment, s’acaba amb substrat. El substrat per coberta agrícola és més orgànic i necessitem un mínim de 25cm fins a 40cm.

Quina garanties es donen per la coberta agrícola?

Quan la coberta i la capa impermeable s’instal·len juntes es dona una garantia conjunta de 10 anys. Com hi ha capes intermitges no cal preocupar-se de si els instruments de cultiu malmetran la capa impermeable.

Quin tipus de coberta agrícola es pot instal·lar?

Els kits o taules de cultiu urbà són molt apropiades per espais petits i poca inversió i dels quals també ens podem encarregar. Aquestes solucions no necessiten llicència d’obres però potser si que necessiten un assessorament estructural. Si el que es vol es un hort en condicions que tingui una productivitat suficient per abastir un grup de veïns les taules no donen la productivitat necessària. Aleshores fem la instal·lació a terra amb el sistema multicapa.

La meva terrassa es comunitària, com puc fer per convèncer a la resta de veïns?

Podem assistir a la reunió de propietaris; podem presentar alguna proposta prèvia i algun pressupost orientatiu per facilitar la conversa amb els veïns i trobar solucions adequades per tot.

Quins ajuts dona l’Administració?

Depenent de l’Ajuntament de cada municipi, a través del Consorci d’Habitatge, es donen ajuts a la rehabilitació d’edificis al 30%, però si hi ha una actuació que millori l’eficiència energètica com són una coberta verda, plaques solars, l’ajut pot arribar fins al 50%. L’Institut Municipal de Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona també ha tret el segon concurs de cobertes verdes que premia les cobertes guanyadores amb un 75% de subvenció.

Quin cost aproximat té una coberta agrícola?

De manera aproximada una coberta agrícola feta amb taules pot sortir per uns 100€/m2 i si es fa amb el sistema multicapa incloent el reg automàtic i d’impermeabilització pot anar pels 200 EUR/m2.

El meu edifici pot tenir una coberta verda? Hem de fer reforços estructurals?

No tots els edificis poden tenir una coberta agrícola degut al pes dels 25-40cm de substrat. Nosaltres ens encarreguem de fer l’anàlisi estructural, el disseny paisatgístic, el projecte, la llicència d’obres, l’execució i el manteniment. En la fase d’anàlisi estructural tindrem en compte totes les disposicions per que no faci falta un reforç estructural. Tanmateix, podem necessitar puntualment un reforç per alguna anomalia prèvia o perquè es vol posar més substrat del necessari.

Com és el manteniment dels horts?

En principi els horts es fan per a que els veïns s’encarreguin de l’hort. Tanmateix, podem oferir assessorament, manteniment puntual i fins i tot càpsules i visites guiades.

Últims projectes de Horts urbans

Veure més