Compromís de Barcelona pel Clima

Eixverd va ser un dels membres de Barcelona+Sostenible que va participar en les reunions de treball per produir el document del Compromís de Barcelona pel Clima.

Eixverd va col·laborar en la lectura del document. Uns dels projectes liderats pels membres de la Xarxa+ sostenible i que te més relació amb EIxverd es:

Cobertes mosaic. Projecte pilot d’un mosaic de cobertes amb instal·lacions que combinen les energies renovables amb espais agrícoles i verds i de captació d’aigua de pluja, integrats en diferents tipologies d’edificis i usuaris.

http://premsa.bcn.cat/2015/11/23/lajuntament-de-barcelona-assumeix-el-compromis-de-barcelona-pel-clima/

http://premsa.bcn.cat/wp-content/uploads/2015/11/Compromis_Bcn_Clima.pdf