Concurs de cobertes verdes

L’Ajuntament de Barcelona va llençar el 13 de juliol un concurs de cobertes verdes a la ciutat de Barcelona. Es pretén incentivar el disseny i construcció de cobertes verdes als terrats dels edificis de Barcelona. Tot i que preferentment dirigit a edificis residencials també s’hi poden presentar edificis comercials o d’oficines sempre que no existeixi una activitat econòmica a la coberta mateix.

El concurs consisteix en dues fases per intentar eliminar barreres burocràtiques i reduir la despesa d’aquells edificis que estiguin plantejant la instal·lació d’una coberta d’aquestes característiques. Aquestes són les fases:

  • Fase prèvia: L’edifici ha de presentar NOMÉS un acord de la comunitat (en el cas que sigui comunitat de propietaris) i un croquis amb una definició bàsica del que es vol fer a la coberta. Eixverd ajuda de manera gratuita a fer aquesta fase i tenim fins el 13 de Novembre de 2017 per poder presentar-s’hi.
  • Aproximadament abans de Nadal sortiran 50 guanyadors de la Fase 1 que rebran 1500€ per poder preparar una documentació més exhaustiva que inclou entre d’altres el ITE, anàlisis de solidesa estructural, pressupost orientatiu i un projecte previ o bàsic. Tenim 60 dies des de la publicació dels guanyadors de la fase 1 aproximadament fins a mitjans de febrer.
  • Al voltant de març/abril en sortiran anunciades les 10 cobertes verdes guanyadores (preferentment una per districte) que compleixin més punts i guanyaran el 75% dels honoraris del disseny i de la seva construcció amb un límit de 100.000€. El consistori pot decidir si vol premiar més cobertes  sempre i quan no s’arribi al màxim de pressupost.
  • Les propostes guanyadores tindran un mes (pels volts de maig del 2018) per presentar el projecte executiu firmat i preparat per demanar llicencia obres; contracte de manteniment i firma del conveni. I es comprometen a sol·licitar permisos d’obra en un termini de quatre mesos (fins aproximadament agost 2018); finalitzar les obres en un any (agost 2019) i mantenir la coberta verda un mínim de quatre anys.

Les propostes es valoraran enfront una sèrie de punts d’avaluació:

  • Sostenibilitat ambiental
  • Manteniment sostenible
  • Impacte paisatgístic
  • Funcionalitat com espai de gaudi
  • Economia en l’execució
  • Generació d’energia

Eixverd està aquí per resoldre dubtes i ajudar-vos a passar totes les fases d’aquest concurs. Poseu-vos en contacte amb nosaltres!