Plaques termosolars

Solar panel

Les plaques termosolars utilitzen la radiació solar per l’escalfament a baix temperatura d’aigua destinada a l'ús com aigua calenta sanitària o calefacció. Una instal·lació d’ energia solar tèrmica consta d'un conjunt de plaques, generalment fixes en els seus tres eixos, per les quals discorren uns tubs que s'exposen d'aquesta forma a la radiació solar. El circuit es completa amb un sistema de circulació natural o forçada, un o diversos dipòsits per a desacoblar el consum a la producció i els mecanismes de control i conducció necessaris. Normalment el sistema treballa en conjunció amb la caldera de gas o elèctrica preexistent per a complementar l'acció del sol.

Quan les plaques termosolars es combinen amb cobertes verdes o fresques l’eficiència de les plaques augmenta un 6% degut a que la producció d’energia és més gran quan la temperatura de la placa és més baixa. Simultàniament la placa proporciona ombra a la coberta verda reduint les condicions estressants i s’afavoreix la diversitat de plantes.

Solar panel
Pots instal•lar plaques termosolars només per a tu o per tots els veïns de l’edifici. Recorda que hi han subvencions de l’administració per solucions eficients!