Manteniments

Els manteniments que oferim a Eixverd, són personalitzats i adaptats a les necessitats i característiques de cada coberta/jardí. Com a norma principal, ens agraden els jardins amb aspecte naturalitzat (tot el contrari d’un jardí anglès) i sobretot que siguin, respectuosos amb els insectes i el medi ambient. Utilitzem en primer lloc, fitosanitaris ecològics i és, només, en últim terme que fem servir fitosanitaris químics.

En un manteniment comú netejem l’espai, podem quan i si és necessari, observem l’evolució i aportem millores per el correcte desenvolupament, (si és que veiem mancances) podem i tenim cura de les malalties o plagues de les plantes, si en tenen, en l’època corresponent fertilitzem i fem inspecció del sistema de reg i ajustem el programador segons les necessitats hídriques de l’espai i l’època.

MANTENIMENT DE COBERTES EXTENSIVES DE PLANTES D’ALT CONTINGUT D’OLI ESSENCIAL

Dissenyem i instal·lem plantacions urbanes de lavanda a terrats no aprofitats a edificis residencials o cobertes de comerços construïts a l’interior de les illes de la ciutat.

L’objectiu d’aquest projecte és el cultiu de plantacions de lavanda de mitjana a gran escala als terrats dels edificis o als interiors d’illa a l’Eixample. La plantació d’aquests camps de lavanda donaria satisfacció visual als veïns, compensaria els efectes medi ambientals negatius de la ciutat i serviria com a interès comercial nostre a llarg termini.

Proposem un model on, a canvi del manteniment a cost zero per a la propietat de la coberta, nosaltres obtenim un material vegetal, d’on podem extreure subproductes com ara els hidrolats o els olis essencials, i dels quals nosaltres en podem treure un beneficis econòmics, compensant les despeses de manteniment.

Beneficis

Tot i que el que es diu és que les cobertes verdes no requereixen cap manteniment, no és cert, el manteniment és una eina bàsica que proporciona beneficis en molts aspectes:

Estalvi d'aigua:

  • Manteniment del sistema de reg. Permet assegurar el bon funcionament de tot el sistema i adaptar les necessitats hídriques a cada estació de l’any, el que esdevé un estalvi d’aigua real i ens permet detectar possibles fuites o obturacions, i poder reparar-les a temps

Bon rendiment de les plantes

  • Manteniment del material vegetal. Tot i que sempre s’intenta dissenyar la coberta amb plantes de baix manteniment, la nostra experiència ens permet dir, que amb les cures bàsiques i essencials (poda, detecció de plagues o malures, fertilització, etc), les plantes es mantindran sanes, i les cobertes tindran un aspecte exuberant, estaran tot l’any verdes i amb un aspecte de cuidat, convertint-se en espais atractius i positius per les persones

Control de les plantes adventícies:

  • Les plantes adventícies, si no es mantenen a ratlla, poden arribar a ser un problema, tant pels espais verds, on competeixen amb les plantes que volem que evolucionin, com en els espais inerts de la coberta, on poden néixer entremig de les escletxes o en racons, produint un aspecte visual descuidat. És, en els nostres manteniments que les controlem d’una manera manual (ja que no fem servir herbicides), tant en els parterres verds com en els espais de pas o de lleure

Bon drenatge de la coberta:

  • Manteniment del sistema de drenatge. Tota coberta verda ha de tenir un bon sistema de drenatge, i una de les parts més importants d’aquest sistema, són els embornals, els quals sempre comprovem que no estiguin obturats per fulles, arrels o d’altres elements

Preguntes freqüents sobre Manteniments

Quina serà la freqüència de visites de manteniment?

Normalment a una coberta amb plantes ornamentals venim, a la temporada de calor que comprèn de l’abril al setembre, 2 cops al mes i a la temporada de fred, de l’octubre al març, reduïm les visites a un cop al mes. Però també hi ha cobertes amb un manteniment trimestral. Si la coberta té hort, i no us en voleu encarregar vosaltres, els dies de manteniment augmenten, ja que les tasques són diferents de les d’un jardí ornamental, ja que aquestes requereixen més atencions. Normalment parlem que a la temporada de calor venim un cop a la setmana, i a la temporada de fred un cop cada 15 dies. La quantitat d’hores que dediquem als manteniments, vindrà determinat, principalment pels m2 de coberta verda.

Quins productes utilitzeu per combatre les plagues i malures de les plantes?

En primera instància, quan detectem un problema en alguna de les plantes, fem servir productes i remeis naturals per combatre el desequilibri. Sempre promovem la biodiversitat i la floració per tal de tenir insectes “favorables”, els quals ens ajuden a combatre els insectes que creen problemes. Si amb tot això no funciona, i el problema està molt descontrolat, valorem l’aplicació d’un producte químic, tot i que sempre escollim aquell que sigui el menys tòxic possible, tant per la nostra treballadora o treballador, com pels efectes possibles sobre la fauna beneficiosa de la coberta.

Quin cost té el manteniment i què inclou?

El nombre d’hores que es triga a mantenir una coberta, ve determinat, principalment, pels m2 de verd i per la complexitat del manteniment. Segons els m2 i la situació de la finca cada visita poden ser 50€ on s’inclouen els ensums, com ho són els fitosanitaris i el fertilitzant, a més a més de la mà d’obra de la nostra jardinera o jardiner.

Contacta'ns    Motiu de la consulta:

    Accepto les polítiques de privacitat